Alternatyvūs ginčų sprendimai

Turinio išlygos

Visa šiame interneto tinklapyje pateikta informacija yra pažintinio pobūdžio. Nei visas šis tekstas, nei atskiros jo nuostatos nėra ketinimas ir/ar pasiūlymas sudaryti tam tikrą sutartį, bet turi tik informacinį pobūdį. Tinklapio administracija turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti teikiamų paslaugų sąrašą bei daryti tinklapio turinio pakeitimus. Autorių teisės į interneto tinklapyje esančią medžiagą ir informaciją išimtinai priklauso UAB SHAROFF.

    Visos teisės aktyviai ginamos. Nė viena teksto dalis negali būti atkartota, nesvarbu, kokia forma, be raštiško autoriaus teisių turėtojo leidimo. Teisės yra saugomos pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei pagal tarptautinius teisės aktus.