Alternatyvūs ginčų sprendimai

Bendra informacija

Pagrindiniai mūsų darbo principai yra: individualių sprendimų ir supratimo paieška, klientų lūkesčių tenkinimas. Su savo klientais mes kalbame atvirai ir kartu ieškome trumpiausių ir priimtiniausių kelių. Atsiradus poreikiui, išaiškiname klientui galimų sprendimų teisinės pasekmes, kompleksiškai rengiame jų įgyvendinimui reikalingus dokumentus. Mes laikomės aukščiausių etikos standartų. Ypatinga dėmesį skiriame mums patikėtos informacijos neatskleidimui bei besikreipiančių asmenų konfidencialumui. Galimai kilus interesų konfliktui – mes esame lojalūs klientui, kuris kreipėsi anksčiau (pirmas) ir nedelsiant atsisakome pasiūlymų teikti paslaugas jo kontrahentams ir/arba kitiems įmonių, įstaigų ar organizacijų grandims.

    Detalesnę informaciją dėl išvardytų klausimų ir konsultacijos, o taip pat apie organizuojamus seminarus, Jums mielai suteiks mūsų biuro darbuotojai el. paštu info@sharoff.lt