Alternatyvūs ginčų sprendimai

Kolektyviniai sprendimai

  • Valdyba (kolegialus bendrovės valdymo organas)
  • Stebėtojų taryba (kolegialus bendrovės priežiūros organas)
  • Akcininkų grupė arba susirinkimas
  • Partijos prezidiumas
  • Sporto komanda
  • Kūrybiniai ir kitokie kolektyvai
  • Jungtinės veiklos partneriai
  • Kiti

    Kryptis – kolektyvų ir komandų konsultavimas bendradarbiavimo (sąveikos), rezultatų, kompetencijos pasidalijimo, balsavimo, bendrų pozicijų paieškos tobulinimo klausimais, o taip pat tarpininkavimas sprendžiant korporatyvinius ginčus, tame tarpe dėl vadovybės nepaklusnumo arba jos destruktyvaus elgesio priežasčių. Dažnai prie tokių klausimų priskiriama pasyvi vieno iš akcininkų arba valdybos narių pozicija, padaranti vadovybės pakeitimą, svarbiausių inovacinių sprendimų priėmimą, investicijų pritraukimą neįmanomu. Paprastai dėl įstatymų sistemos spragų ir teisės nereguliuojamų moralės normų tokių klausimų sprendimas užsitęsia ir sukelia nepagrįstos rizikos pavojų patikėtam arba investuotam trečiųjų asmenų turtui. Ką daryti, jeigu nusipirkus bendrovės akcijas Jūs atradote, jog vadovas „staiga susirgo“, palikęs įmonę likimo valiai? Ką daryti, kai „kažkodėl“ nėra kvorumo akcininkų ar valdybos susirinkimo metu? Kaip pakeisti arba paskirti naują vadovą turint tik 50 procentų balsų? Kaip priimti visą eilę sprendimų, kai Jums sąmoningai trukdo? Ką daryti, jeigu akcininku susirinkime vyksta karas „visų prieš visus“, kai „atsitiktinis“ akcininkas teismo bylomis sutrikdo visos kompanijos darbą? Praktika rodo, kad kiekvienais metais tokių klausimų atsiranda vis daugiau, bet atminkite – sunkūs laikai esant profesionaliems konsultantams – ne daugiau negu mitas.