Alternatyvūs ginčų sprendimai

Susipažinkite

    Yra žmonių, stebinčių, kaip visa, kas gyva, pradeda savo kelią šiame pasaulyje, vystosi ir pražysta, kaip tam tikros rūšys yra pažeidžiamos ligų, kaip dalis jų žūsta. Šiandien jau yra aišku, kad šiame procese slypi sprendimų ir dėsningumų sistema, kažkada virtusi automatiniu elgesiu, priežastinių ryšių sistema, dažnai klaidingai laikoma tikrove arba likimu. Šią sistemą stengiamasi paveikti arba visomis priemonėmis pakeisti.
    Yra žmonių, stebinčių, kaip visa, kas gyva, sąveikauja tarpusavyje, kaip atskiri elementai ir ryšiai sudaro nenutrūkstamą procesą, kurio dalyviai esame mes visi – ir nė vienas iš mūsų nėra išimtis. Jiems gerai žinoma, kaip įvairiose šalyse kiekvieną dieną sukuriami tūkstančiai kompanijų, siekiančių, atrodo, visiškai skirtingų, bet iš esmės panašių, konkrečių tikslų. Jie mato visas detales, jie analizuoja motyvus. Paviršiuje visada – darbdavio įsisąmonintas profesionalumas ir kompetencija, o ne asmeninės simpatijos ir potraukiai, kurių magnetizmą dažnai neįmanoma paaiškinti. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų, arba čia turime reikalą su prieštaravimu?


    Didžiųjų žaidėjų, verslo ryklių būstinėse vyksta šimtai susitikimų, priimami nelengvi sprendimai, pasirašomi reikšmingi kontraktai. Vyksta darbas, nešantis džiaugsmą ir pasitenkinimą, vaisius investoriams ir bankininkams. Nors kartais kažkodėl, tarsi už bet kokios valios ir logikos ribų, įsiliepsnoja ilgi, varginantys korporatyviniai ginčai, prasideda teismo procesų maratonai – karas visų prieš visus. Kas verčia dar vakar lojalias įmonių vadovybes šiandien vesti joms patikėtą kapitalą link konkursinių varžytynių? Kokios destruktyvios jėgos nugali?
    O galbūt dėl nuolatinės baimės prarasti šiltą vietelę Jūsų darbuotojai praranda veikimo laisvę ir sprendimų priėmimo nepriklausomybę ir jiems yra lengviau Jums meluoti? Jūs nevaldote situacijos, o tai yra pavojinga. Arba kitaip: tikslas yra aiškus, Jums reikia operatyvaus sprendimo, kad prakeiktoji pardavimų kreivė pagaliau nustotų kristi ir pradėtų kilti? Galbūt Jūs turite finansinio įžvalgumo talentą, bet trūksta administratoriaus (vadybininko) savybių, kad griežtai ir ryžtingai atsikratytumėte šarlatanų ir menkystų? Jums būtinai reikia patarimo. Verslo moralės erozija padaro didžiulę žalą bet kurios įmonės darbui.


    Paprastai kiekvienas rezultatas yra vadovo, idėjinio lyderio nuopelnas, o paskui jį per daugybę biurokratinės laiptinės laiptelių išsirikiuoja komanda. Kai Jūs vadovaujate verslui arba pradedate jauną verslą, Jūs suprantate, jog iš Jūsų laukiama tik naujų pelningų klientų pritraukimo – ir nieko daugiau. Jeigu Jums nepavyksta to pasiekti per tam tikrą laiką, Jūs pradedate jausti, kaip smunka pasitikėjimas Jūsų asmenybe, ir tada Jus pradeda persekioti noras griebtis pirmo pasitaikiusio pasiūlymo arba padaryti rizikingą žingsnį. Jūsų darbuotojai tučtuojau pasirinks seną, patikrintą kelią – „nubalsuos kojomis“, paliks Jus, dirbs samdomais darbuotojais kitur arba, nusivilioję paskui save kelis stambius klientus, pradės savo verslą. Tai gąsdina. Jums gerai žinoma, jog bet kokio naujo reikalo sėkmė yra neįmanoma be sveiko avantiūrizmo, bet jo perteklius ir specialistų tinklo nebuvimas gali privesti prie visiško žlugimo.
    Svarbu pažymėti, jog versle, kaip ir bet kurioje kitoje socialinėje terpėje, neišvengiamai įvyksta nesąmoninga vaidmenų kaita. Pasiutiškas ritmas, nekontroliuojamas pergalės, revanšo arba rungtyniavimo troškimas, dažnai ankstesnės, tam tikros negatyvios vidinės patirties turėjimas neišvengiamai išprovokuoja konfliktus visų lygių santykiuose: kaip pačiose kompanijose ir kolektyvuose, taip ir už jų ribų, su draugais ir artimaisiais. Nuolatinis, kartais atrodantis normaliu stresas paverčia lyderį įkaitu, kuris, bergždžiai koreguodamas išorines sąlygas, bando savarankiškai atrasti atsakymą ir patį save.


    Kiekvienas turime proto ir jausmų. Mūsų protas atlieka dvi pagrindines funkcijas: betarpiško realybės priėmimo ir analizės. Jausmai yra skirti skatinti žmogų veikti, taisyti klaidas – tikras arba įsivaizduojamas, pasimokyti iš jų ir lavintis. Visa įsigyta gyvenimo patirtis, taip pat ir negatyvioji, kartais žiauri ir nemaloni, neužsimiršta, kaip mums kartais atrodo, bet kruopščiai įsirašo mūsų pasąmonėje. Kai šis pasąmonės įrašas pradeda neigiamai ir destruktyviai veikti mus ir klimatą mūsų darbo kolektyve, akcininkų susirinkimuose, nesibaigiančiuose ginčuose tarp savininkų ir vadovybės arba atsiradus principiniam nenorui ir nesugebėjimui priimti atsakingus sprendimus, mes tai nevalingai iškart pastebime. Tokios tendencijos dažnai paryškėja komandiniame ir profesionaliame sporte, politinių partijų štabuose, kur išgyventų pralaimėjimų baimė dar ilgai persekioja ir paralyžiuoja žaidėjus. Prasideda destruktyvi reakcija – užburtas ratas. Pats pirmas noras – padaryti viską, kad išvengtume “domino efekto”. Tačiau kaip?
    Mes žinome, jog ir Jums pažįstama ši situacija. Visai nesvarbu, kuriai šios grandinės grandžiai priklausote būtent Jūs, bet visiškai aišku, – Jūs nesate abejingas savo likimui, Jūs tikrai žinote, kad Jums priklauso vieta po saule, Jūs esate atviri šio pasaulio dėsnių pažinimui, ir pirmiausia – savęs paties pažinimui... Jums patiks.


    Galbūt Jūs jau žinote, kas yra sėkmė, ką reiškia būti geidžiamam ir pasiturinčiam, kas taip pat reiškia būti pavyzdžiu kitiems. Jūs pastebite, kad turite kažką, kas pritraukia ir vilioja kitus, priverčia sekti paskui Jus? Jūs - ypatingas žmogus! – Tačiau kas trukdo būti tokiam visada? Būti savimi, – būti čia ir dabar? Kokios jėgos nustumia nuo distancijos, o tikslus paverčia nepasiekiamais, surydamos Jūsų energiją, užsidegimą, Jūsų pačių jėgas, kiekvieną kartą prislėgdamos Jus prie žemės? - Laimei, į tai Mes turime atsakymą! Viskas, ką reikėtų padaryti tokiais atvejais, – patikėti sprendimų paiešką profesionalams. Rezultatai Jus nustebins! Minėtų problemų analizė ir sudėtingiausių konfliktų sprendimas atskleidžiant ir pašalinant jų priežastis, kurios visada sklinda ir talpinasi konkretaus žmogaus arba kolektyvo viduje, yra tiriamosios ir konsultacinės mūsų biuro – Verslo analizės pionieriaus Baltijos šalyse - veiklos objektas. Giluminiai mąstymo pokyčiai, kurie įvyksta analitinių konsultacijų metu, o taip pat svarbiausi prisiminimai, kurie tapo dabartinių gyvenimo situacijų pagrindu bei iracionalių elgesio modelių ir klaidingų nuostatų persvarstymas pateikia mūsų Klientams nuostabų rezultatą, dovanoja gyvenimo pilnatvę kiekvienam, kas yra pasiruošęs kovoti dėl savo džiaugsmo, harmonijos, sveikatos, malonumų ir meilės!

    Šiose eilutėse Jūs pamatėte save ir savo rūpesčius? Netgi pajutote palengvėjimą, kadangi atsakymas kažkur arti? Jūs sustojote nepažįstamoje vietovėje, pavėlavote į traukinį, pasirinkote netinkama maršrutą, iš viso nebenorite niekur važiuoti arba norite skristi lėktuvu? Gerai. Belieka įvertinti Jūsų situaciją ir parinkti tinkamą sprendimą.
    Jūsų verslui reikia postūmio, vadovybei – įkvėpimo, personalui – pasitenkinimo procesu, o šeimai – žmogaus, kuris skiria dėmesį jai, o ne darbo rūpesčiams. Praradote pasitikėjimą savimi arba vis dar jo neįsigijote? O galbūt esate įsitikinę, jog kalta aplinka? Atsakymų tikrai yra.
    Pamirškite apie sausus akademinius išvedžiojimus, nuobodžias arba netgi įsakmias paskaitas apie teisingą verslą ir jo vadybą. Laikas atsikratyti iliuzijų, kad kažkas geriau už mus pačius žino mūsų norus ir tikslus. Su mumis Jūs nepajusite „kalbos barjero“ – kiekvienas žmogus nusipelno būti išgirstas. Tokį požiūrį taikome savo komandoje ir bendravime su klientais. Netgi pačiais sudėtingiausiais atvejais mus jungia bendras noras susirasti sprendimą, kompromisą arba alternatyvą, kad dar kartą įrodytume, jog nėra situacijų be išeities.

    Mūsų specialistai sugeba įvertinti situaciją ir pasiūlyti sprendimą, naudodami pačius patikimiausius prietaisus: patirtį, kompetenciją, intuiciją . Platus žinių spektras - nuo komercinės teisės ir informacinių technologijų iki psichoanalizės - leidžia tiksliai nustatyti problemines sritis ir generuoti savalaikius patarimus. Mes garantuojame, jog padėsime Jums sužinoti apie save daug naujo, o gauti patarimai nebus vienkartiniu priešnuodžiu.
    Konsultacijų privalumas – ne vien galimybė susipažinti su ekspertų patirtimi. Atsisakydami skubotų apibendrinimų, mes suteikiame jums galimybę išmokti patiems susirasti sprendimus. Kiek rodo patirtis, tai yra neįkainojama laiko investicija į ateitį, kurioje netgi netikėtumai būtų tik malonūs.
    Ir dar... „Individualūs sprendimai“ nėra mitas, kuriame kiekvienąsyk slypi tos pačios vadovėlinės tiesos. Kiekvienas atvejis yra individualus ir unikalus, o vienintelė universali taisyklė, kuri čia svarbi, – Jūsų noras pakeisti save ir savo aplinką.