Alternatyvūs ginčų sprendimai

Mediacija

  Kryptis – tarpininkavimas įvairiuose ginčuose ir konfliktinėse situacijose siekiant sutaikymo arba nustatytų tikslų. Mūsų specialistai gali tarpininkauti tais atvejais, kai abiejų ginčo šalių susitarimu tarpininku pasirenkama trečioji šalis. Taip pat galimas tik vienos šalies konsultavimas, jeigu yra akivaizdus jos kontrahento (kitos šalies) pranašumas metodų ir specialistų pasirinkime, - o tai pažeidžia pusiausvyrą ir šalių lygiateisiškumo principą.
    Viena iš tarpininkavimo rūšių, išpopuliarėjusi pastaruoju laiku, yra mediacija. Mediacijos metodu atskleidžiami tikrieji šalių motyvai ir ketinimai. Šio metodo privalumas yra bylinėjimosi išlaidų taupymas, ginčų ir konfliktinių situacijų nagrinėjimo operatyvumas. Šalių arba vienos šalies konsultavimas gali vykti lygiagrečiai teisminiam nagrinėjimui, jeigu byla jau nagrinėjama. Mediacijos dėka šalims pasiekus kompromisą arba paliaubas (taikos sutartį), jeigu tokie sprendimai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, šalių prašymu tokia taikos sutartis arba kiti procesiniai dokumentai teisiškai įforminami.