Alternatyvūs ginčų sprendimai

Grupiniai sprendimai

Kryptis – grupių konsultavimas; žmonių, nesusijusių tarpusavyje darbiniais arba administraciniais santykiais, bet siekiančių bendrų arba panašių tikslų.
    Pagrindinis konsultacijų objektas yra klausimai, nukreipti į dalyvių norų, vertybių, principų ir asmeninių bruožų suvokimą. Dalyviai apmokami aptikti ir analizuoti savo problemines ir stipriąsias puses. Tai leidžia sumažinti arba pilnai atsikratyti vidinių prieštaravimų ir konfliktų, skatina suinteresuotumą naujais uždaviniais ir projektais. Tik gerai save pažįstantis žmogus, įvykus nedidelei korekcijai ir atsiradus papildomai motyvacijai, gali susirasti tinkamą užsiėmimą, pomėgį, pasiekti rezultatus, pasidalinti pergalių džiaugsmu su artimais žmonėmis.
    Galbūt Jūs norite iš naujo integruotis į darbo rinką (po ilgos pertraukos arba vaikų gimimo) arba kažką pakeisti savo gyvenime, galbūt pradėti nuosavą verslą arba verslą su partneriais ir draugais? Jūs jau turite norą, bet kol kas trūksta tikrumo ir būtinų žinių? Jūs abejojate, ilgą laiką stovite vietoje arba jau turite patirties, - bet dėl objektyvių arba asmeninių aplinkybių viskas klostosi kitaip, negu buvo planuota? Jums reikia antro šanso. Mes taip sukurti, kad negalime gyventi be mėgstamo užsiėmimo. Kartais būna nuosmukių ir pralaimėjimų, tačiau mes turime prisiminti, jog kritimo kampas yra lygus atsispindėjimo kampui – ir pradžia, sėkmė kažkur arti... Išmokite atpažinti galimybes, - susikurkite rytdieną patys...